Zapraszamy do udziału w konferencji

„Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne.”

Dynamiczny rozwój kultury globalnej, a także mediów i internetu oraz bardziej indywidualistyczny sposób jej konsumpcji, przy jednoczesnym renesansie wartości lokalnych, regionalnych i narodowych, wpływa na zmianę optyki jej analizy. Ważne staje się bowiem złożone i wieloaspektowe dokonywanie jej opisu oraz interpretacji naukowej w kontekście przemian społeczeństwa polskiego. Motywuje to zatem naukowców oraz szeroko rozumianych działaczy kultury, do refleksji nad stanem funkcjonowania instytucji kulturalnych w społeczeństwie polskim oraz ich dostosowywaniem się do bardziej zindywidualizowanych odbiorców.

Głównym celem konferencji jest otwarta debata oraz wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń na temat miejsca kultury we współczesnym społeczeństwie polskim, z uwzględnieniem zarówno jej poziomu instytucjonalnego, jak i z punktu widzenia jej uczestników. Problematyka konferencji dotyczyć będzie miejsca kultury w życiu społecznym, silnie determinowanej poprzez wpływ nowoczesnych technologii i procesów globalizacji, a z drugiej strony poprzez jej funkcjonowanie w aspekcie historycznym, regionalnym i lokalnym.

Patronaty i sponsorzy

Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Honorowy Patronat Narodowego Centrum Kultury
Honorowy Patronat Narodowego Centrum Kultury
Honorowy Patronat Wojewody Podlaskiego
Honorowy Patronat Wojewody Podlaskiego
Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego
Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego
Honorowy Patronat Rektora UwB prof. R. Ciborowskiego
Honorowy Patronat Rektora UwB prof. R. Ciborowskiego