Sekcje konferencji

Uczestnicy życia kulturalnego w Polsce – prywatnie czy publicznie?

Młode pokolenia Polaków a kultura – koneserzy czy konsumenci pop kultury?

Nowe praktyki kulturowe - efekt artystyczny czy doświadczenie uczestnika?

Edukacja kulturalna w Polsce – rozwijana czy ograniczana?

Instytucje kultury w Polsce – rozwój czy stagnacja?

Nowe media a kultura w Polsce – oddolna kreatywność jednostek czy konsumpcja kultury masowej?

Wizerunek instytucji kulturalnych w Polsce – walka o odbiorców czy sama dla siebie?

Kontakty kulturowe a pogranicze – potencjał czy ograniczenie kapitału pogranicza ?

Dziedzictwo kulturowe w Polsce – balast czy potencjał do rozwoju?

Instytucje kultury i organizacje pozarządowe - współpraca czy konkurencja?

Patronaty i sponsorzy

Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Honorowy Patronat Narodowego Centrum Kultury
Honorowy Patronat Narodowego Centrum Kultury
Honorowy Patronat Wojewody Podlaskiego
Honorowy Patronat Wojewody Podlaskiego
Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego
Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego
Honorowy Patronat Rektora UwB prof. R. Ciborowskiego
Honorowy Patronat Rektora UwB prof. R. Ciborowskiego