Organizatorzy

isik

Instytut Socjologii i Kognitywistyki,
Uniwersytet w Białymstoku

Teatr Dramatyczny

 

Komitet naukowy:

dr hab. Małgorzata Bieńkowska prof. UwB (Prodziekan ds. Nauki Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB)

dr hab. Daniel Boćkowski prof. UwB (Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego, IHiNP)

dr hab. Grzegorz Nowacki prof. UwB (Profesor senior, ISiK)

dr hab. Jan Poleszczuk prof. UwB (Dyrektor Instytutu Socjologii i Kognitywistyki)

prof. dr hab. Andrzej Sadowski (Kierownik Katedry Socjologii Wielokulturowości, ISiK)

dr hab. Mariusz Zemło prof. UwB (Kierownik Zakładu Socjologii Wiedzy i Edukacji, ISiK)

dr hab. Walter Żelazny prof. UwB (Kierownik Zakładu Socjologii Kultury, ISiK)

Komitet organizacyjny:

dr Ewa Dąbrowska-Prokopowska (Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacji, ISiK): przewodnicząca konferencji

dr Martyna Faustyna Zaniewska (Kierownik Działu Promocji i Pozyskiwania Funduszy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku): zastępca przewodniczącej konferencji

dr Patrycja Goryń (Doktorantka ISiK): sekretarz konferencji

dr Piotr Laskowski (Zakład Metodologii Badań Społecznych i Statystyki, ISiK): webmaster konferencji

dr Łukasz Kiszkiel (Zakład Metodologii Badań Społecznych i Statystyki, ISiK)

lic. Emilia Rogalska (Starszy referent ds. edukacji, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku)

Pomoc techniczna:

mgr Tomasz Stankiewicz (Pracownia Informatyczna ISiK)

Patronaty i sponsorzy

Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Honorowy Patronat Narodowego Centrum Kultury
Honorowy Patronat Narodowego Centrum Kultury
Honorowy Patronat Wojewody Podlaskiego
Honorowy Patronat Wojewody Podlaskiego
Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego
Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego
Honorowy Patronat Rektora UwB prof. R. Ciborowskiego
Honorowy Patronat Rektora UwB prof. R. Ciborowskiego