Agenda konferencji

pdfPobierz agendę w pliku pdf -295.18 KB

8.30 – 9.30 Rejestracja uczestników – hol na I piętrze


9.30 – 12.00 Przywitanie przybyłych gości – aula Wydziału (s.96)

 • prof. dr hab. Barbara Fatyga „O manipulowaniu pojęciem kultury w teorii i badaniach”
 • dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB „Konwencja jako źródło cierpienia”
 • prof. dr hab. Andrzej Sadowski „Kulturowe uwarunkowania tworzenia się społeczeństwa polskiego jako społeczeństwa kreatywnego”
 • dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB „Nowoczesna kultura medialna jako projekcja radykalizmów”
 • dr hab. Grzegorz Nowacki, prof. UwB „Wybrane problemy integracji międzypokoleniowej III RP. Młodzi versus starzy”
 • dr hab. Walter Żelazny, prof. UwB „Europa a Ameryka. Konstrukcja kultury wysokiej, niskiej oraz popularnej na przykładzie opery, wodewilu i teatru”

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa – hol na I piętrze

12.30 – 15.30 PANELE TEMATYCZNE:

I. Uczestniczy życia kulturalnego w Polsce – prywatnie czy publicznie?

 • mgr Afrodyta Weselak „Performens jako gatunek i realizacja jego założeń w rzeczywistości”
 • mgr Olga Kamila Stępień-Rejszel „Czynnik POKOLENIA w perspektywie całożyciowego uczenia się – implikacje do praktyki”
 • dr Marta Bałażak „Zainteresowanie studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego wydarzeniami kulturalnymi w mieście”
 • dr Monika Kostaszuk-Romanowska „Teatr na wojnie – o roli teatru we współczesnej debacie publicznej”
 • Magdalena Ignaciuk „Ciało jako konstrukt społeczno – kulturowy w mediach masowych”
 • mgr Karolina Czerwionka „Wizerunek samotnej matki obecny w polskich mediach”
 • dr Patrycja Goryń „Osoba z niepełnosprawnościami nowym odbiorcą kultury”
  DYSKUSJA

II. Młode pokolenie Polaków a kultura – koneserzy czy konsumenci pop kultury?

 • Patryk Dembowski „Najmłodsi odbiorcy kultury – bajki kreujące rzeczywistość dziecka na przykładzie filmów animowanych XXI wieku
 • dr hab. Kisielewska Alicja, prof. UwB „Oglądanie seriali telewizyjnych przez studentów Uniwersytetu w Białymstoku a kultura telewizji w Polsce w XXI wieku. Na podstawie badań”
 • mgr Artur S. Laskowski „Generation Z, todays understanding o culture, and the future vision of culture”
 • Kamil Wilk „Virale internetowe jako zjawisko kulturowe”
 • Kamil Wilk „Internetowy fenomen Krzysztofa Kononowicza a tworzenie się nowoczesnej kultury medialnej w Polsce”
 • Laura Ruszel „Kształtowanie wrażliwości społecznej u młodego pokolenia Europejczyków przez kulturę popularną – aspekty społeczne i psychologiczne”
 • dr hab. Mariusz Zemło, prof. UwB „Uczestnictwo białostockiej młodzieży szkolnej w życiu kulturalnym”
 • mgr Magdalena Bałajewicz „Bogusław Schaeffer i panGenerator, Gdy odbiorca może stać się twórcą”
  DYSKUSJA

III. Nowe praktyki kulturowe – efekt artystyczny czy doświadczenie uczestnika?

 • dr Urszula Abłażewicz – Górnicka „Edukacja muzyczna jako przestrzeń kształtowania kapitału emocjonalnego”
 • mgr Wojciech Jan Wieczorek „Błazenada w kulturze na przykładzie działalności grupy Łódź Kaliska”
 • dr Edyta Żyrek-Horodyska „Niebezpieczne związki? Media w Polsce wobec kultury slow”
 • dr Karolina Wierel „Kłopoty z Naturą – analiza wybranych narracji o ekologii w XXI wieku wśród (polskich) twórców kultury”
 • mgr Jerzy Skwarzyński „Granice przekładu. „Serce ciemności” a hermeneutyczna analiza tekstu literackiego”
 • Justyna Jabłońska „YouTube a kreowanie nowych zjawisk kultury masowej”
 • mgr Piotr Mirosław Wróbel „Community Art. – (nie)nowy sposób doświadczania kultury przez uczestnika
 • dr Ewa Dąbrowska-Prokopowska „Model ukrytego konfliktu międzypokoleniowego we współczesnym społeczeństwie polskim a kultura internetu”
  DYSKUSJA

IV. Instytucje kultury w Polsce – rozwój czy stagnacja?

 • dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB „Sztuka a kultura masowa. Uwagi o praktykach subwersywnych w sztuce polskiej po roku 2000”
 • Piotr Szczepaniak „Wpływ zagadnień prawnych na kulturę w XXI wieku”
 • mgr Aleksandra Bielska „Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy jako przykład instytucji regionalistycznej”
 • mgr Marta Cyuńczyk „Trójmiejskie festiwale artystyczne jako przykład integracji społeczności lokalnej”
 • mgr Karolina Ferreira Fernandes „Portale społecznościowe jako źródło wiedzy i rewitalizacji kultury Kościoła katolickiego w Polsce”
 • dr Wojciech Wądołowski „Wizerunek instytucji kultury. Przykład białostocki”
 • dr Piotr Laskowski „Edukacja i dostęp do informacji poprzez witryny szkół ponadpodstawowych woj. podlaskiego – rozwój wizerunku instytucji szkół”
  DYSKUSJA

V. Nowe media a kultura w Polsce – oddolna kreatywność jednostek czy konsumpcja kultury masowej?

 • mgr Marcel Woźniak „Digimodernizm w biografiach. O nowoczesnych mediach i technologiach, które pozwalają odkrywać historię na nowo”
 • mgr Piotr Rakowicz „Trudne dziedzictwo w wirtualnej rzeczywistości. Próba analizy zjawiska wirtualnej turystyki na przykładzie strefy czarnobylskiej”
 • mgr Karolina Śmiłowska „Czy patostreamerzy to idole współczesnych odbiorców? Słów kilka o zawrotnej karierze internetowych patotreści”
 • mgr Patrycja Gardocka „Rola nowych mediów a polscy fani koreańskich seriali jako przykład wspólnotowego wymiaru kultury popularnej. Analiza na przykładzie Facebooka”
 • mgr Katarzyna Mróz „Kultura hejtu: między wolnością słowa a mową nienawiści”
 • Michalina Trochimowicz „Dyskusja medialna nad medycyną niekonwencjonalną”
 • dr Kamil Goryń „Zły pieniądz wypiera gorszy – nowe media jako narzędzie promocji zachowań patologicznych”
 • dr Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz „Hejt wobec symboli kulturowych jako nowa odmiana hejtu w polskim społeczeństwie”
  DYSKUSJA

VI. Dziedzictwo kulturowe w Polsce – balast czy potencjał do rozwoju?

 • mgr Natalia Jeżewska „Dziedzictwo kulturowe – literatura dla dzieci we współczesnej edukacji – nuda czy rutyna? – sposoby zmiany horyzontów”
 • ppłk dr hab. Marek Bodziany „System bezpieczeństwa kulturowego Polski – uwarunkowania wewnętrze i ponadnarodowe”
 • mgr Łukasz Wołyniec „Miejska polityka historyczna a pamięć zbiorowa na przykładzie Białegostoku”
 • mgr Ewelina Sadanowicz „Internet jako nowa przestrzeń do dyskusji z tradycją w Polskim Autokafelicznym Kościele Prawosławnym”
 • mgr Anna Twarowska „ Język polski w dobie globalizacji”
 • mgr Jolanta Hinc-Mackiewicz „Społeczna odpowiedzialność twórców teatru efemerycznego w doświadczeniu 28 lat edukacji teatralnej”
 • dr Martyna Faustyna Zaniewska „Badanie opinii widzów na przykładzie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku”
  DYSKUSJA

VII. Edukacja kulturalna w Polsce – rozwijana czy ograniczana?

 • dr Magdalena Ostolska „Warsztaty emisji głosu jako droga ku aktywnemu uczestnictwu w życiu kulturalnym”
 • Joanna Kwapień „Ja jestem samouk – samodzielna nauka gry na instrumencie jako ścieżka edukacji muzycznej”
 • dr Magdalena Szuster „I po co znowu te warsztaty? Wdrażanie programu edukacji teatralnej w miejskiej instytucji kultury na przykładzie Teatru Muzycznego w Łodzi”
 • Aleksandra Margol „Domowy teatr, czyli toruński Teatr Horzycy w domach mieszkańców miasta”
 • mgr Grzegorz Bury „Aspekty kultury i edukacji muzycznej w Polsce XXI wieku. Kultura i edukacja kulturalna po co, jaka i dla kogo?”
 • dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak, prof. UŁ „O tożsamość przedmiotową edukacji kulturalnej w XXI wieku – perspektywa pedagogiczna”
 • mgr Magdalena Pawlak „Edukacja muzealna jako kierunek rozwoju edukacji kulturalnej w Polsce i na świecie”
  DYSKUSJA

VIII. Kontakty kulturowe a pogranicze – potencjał czy ograniczenie kapitału pogranicza?

 • mgr Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska „Życie kulturalne społeczności małomiasteczkowych na przykładzie wybranych gmin Roztocza Środkowego”
 • mgr Anna Moroz „Kontakty kulturowe w skali mikro – związki międzykulturowe na terenie pogranicza
 • Marta Koreniecka „Status quo polsko – rosyjskiej współpracy kulturalnej (ze szczególnym uwzględnieniem roli CPRDiP) – rozwój czy stagnacja?”
 • dr Maciej Białous „Dysproporcje wskaźników kultury w województwie podlaskim”
 • dr Karolina Radłowska „Mniejszości narodowe i etniczne w muzeach. Problemy i wyzwania"
 • dr Łukasz Kiszkiel „Analiza partycypacji mieszkańców województwa podlaskiego w kulturze na podstawie badań w latach 2012 – 2019”
  DYSKUSJA

15.30 – 16.00 Podsumowanie konferencji – aula Wydziału (s.96)

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa

16.30 – 18.30 dr Katarzyna Niziołek, warsztaty „Teatr partycypacyjny w badaniach socjologicznych” – sala 108A

Patronaty i sponsorzy

Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Honorowy Patronat Narodowego Centrum Kultury
Honorowy Patronat Narodowego Centrum Kultury
Honorowy Patronat Wojewody Podlaskiego
Honorowy Patronat Wojewody Podlaskiego
Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego
Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego
Honorowy Patronat Rektora UwB prof. R. Ciborowskiego
Honorowy Patronat Rektora UwB prof. R. Ciborowskiego