„Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe
i medialne”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
23 września 2019 r.
Instytut Socjologii i Kognitywistyki, Uniwersytet w Białymstoku, Plac NZS 1, 15-420 Białystok

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

Termin nadsyłania zgłoszeń:
do 27 sierpnia 2019 r.
3 zdjecia kolko
Przewidywana publikacja w punktowanej monografii wydanej w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku.

Głównym celem konferencji jest otwarta debata oraz wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń na temat miejsca kultury we współczesnym społeczeństwie polskim, z uwzględnieniem zarówno jej poziomu instytucjonalnego, jak i z punktu widzenia jej uczestników. Problematyka konferencji dotyczyć będzie miejsca kultury w życiu społecznym, silnie determinowanej poprzez wpływ nowoczesnych technologii i procesów globalizacji, a z drugiej strony poprzez jej funkcjonowanie w aspekcie historycznym, regionalnym i lokalnym.

Patronaty i sponsorzy

Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Honorowy Patronat Narodowego Centrum Kultury
Honorowy Patronat Narodowego Centrum Kultury
Honorowy Patronat Wojewody Podlaskiego
Honorowy Patronat Wojewody Podlaskiego
Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego
Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego
Honorowy Patronat Rektora UwB prof. R. Ciborowskiego
Honorowy Patronat Rektora UwB prof. R. Ciborowskiego